Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.

Każdego klienta luckyteam.info i użytkownika serwisów oraz artykułów należących do luckyteam.info obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie http://luckyteam.info/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: luckyteam.info nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i artykułów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie korzystać z artykułów należących do luckyteam.info oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez luckyteam.info

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: span style=”font-family: Arial, serif;”>W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez serwis luckyteam.info

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Global E-business Sp. z o.o. Sp. k., Jacentego Gałęzowskiego 6, 35-074 Rzeszów, NIP: 8133724304. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email support@luckyteam.info

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

1. Serwis luckyteam.info mogą gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z serwisów, w szczególności:

a) podczas rejestracji konta Użytkownika,

b) podczas transakcji zakupu

c) podczas składania zapisu od newslettera

d) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo, poprzez czat),

e) automatycznie podczas wizyty w serwisach.

2. Serwisy w zależności od wyboru gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z serwisów, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą serwisów, takich jak zakup produktów, złożenie zapytań odnośnie produktów lub korzystania z serwisów.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów.

3. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres support@luckyteam.info.

5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez serwis luckyteam.info za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.).

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres support@luckyteam.info

7. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą serwis luckyteam.info

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają użytkownicy, którzy zostali zarejestrowani za pomocą linku referencyjnego w serwisie system.luckyteam.info oraz sam użytkownik, który za pomocą linku referencyjnego zarejestrował innego użytkownika.

2. Wszyscy nasi administratorzy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

3. Dane osobowe podane na serwisach należących do luckyteam.info przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. luckyteam.info nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu wypowiedzenia umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres support@luckyteam.info 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

1. Mają Państwo prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),

b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),

c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),

d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),

e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),

f) usunięcia danych osobowych.

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres support@luckyteam.info

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

Niezapowiedziane Wiadomości

luckyteam.info zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości luckyteam.info rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, artykułów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów luckyteam.info

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych luckyteam.info

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i materiałach należących do luckyteam.info

W przypadku pytań proszę się kontaktować za pomocą formularzy na stronach luckyteam.info

Polityka „cookies”

1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Wyłączenie Odpowiedzialności

Strona luckyteam.info została stworzona, aby pomagać czytelnikom osiągnąć sukces w marketingu online. Mimo, że prezentujemy  praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co oferujemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w luckyteam.info artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z ich opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

Luckyteam.info oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Strona luckyteam.info nie daje gwarancji zarobków, ma wyłącznie charakter informacyjny.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu pamiętaj o dokonaniu realistycznej oceny swoich możliwości finansowych, dokładnie wszystko przeczytaj i szczegółowo przeanalizuj, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami.

Portal, który przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online.

Pamiętaj, że żaden, ale to żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i od nas tej gwarancji również nie otrzymasz. Prezentowane biznesy to programy, które osobiście sprawdziliśmy i z których usług korzystamy.

Warunki korzystania – Global E-business Sp. z o.o. Sp. k.

Administratorem, zarządca i managerem Serwisu WWW jest Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie na ulicy Jacentego Gałęzowskiego 6, 35-074 Rzeszów.
Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące działania Serwisu prosimy kierować na adres spółki, w tym adres elektroniczny: support @ luckyteam.info (proszę usunąć spacje)

Strona luckyteam.info zawiera linki do innych stron i serwisów, których treści spółka Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Korzystanie z narzędzi oferowanych przez spółkę Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. jest dobrowolne. W chwili otrzymania dostępu do strony partnerskiej / bloga odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie ponosi osoba, która nią zarządza. Spółka Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. również nie odpowiada za to w jaki sposób dana osoba wykorzystuje otrzymaną stronę oraz dostępne na niej narzędzia.

Proszę zauważyć, że uczestnictwo w niektórych programach może być niezgodne z prawem, zgodnie z przepisami prawa w danym kraju. Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym, bez ograniczeń, straty finansowe, utratę zysków, utratę przedsiębiorstwa lub jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne) spowodowane uczestnictwem w tych programach.

Korzystając, więc z przedstawionych na stronie treści zapewniasz, że uczestnictwo w nich jest w Twojej jurysdykcji dozwolone i ponosisz pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.

Obowiązuje całkowity zakaz kopiowania jakichkolwiek treści, grafik bez naszej zgody!